Data umowy Nr umowy Podmiot Przedmiot umowy Wartość brutto
2022-10-13 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz Chechło Pierwsze ul. Karolewska 30 NIP 8310000470 Prace ogólnobudowlane w budynku strażnicy OSP w Dobroniu

41 500,00 zł

2022-10-10 Karoliną Sakowską ul. Żabia 8 , 91-457 Łódź NIP 7281030308 Dostawa i montaż zespołu grzewczo schładzającego realizowany przez pompy ciepła powietrze-powietrze w budynku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Markówce

40 467,00 zł

2022-08-30 GK/31/2022 Gmina Łask ul.Warszawska 14 98-100 Łask Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania linii autobusowej "D" w 2022r.w ramach publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask-Dobroń-Pabianice.

49 000,00 zł

2022-03-23 IN/2/2022 PHU „Ortus” Janusz Fengler z siedzibą w Sieradzu, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz, NIP 827 112 75 73, REGON 730 027 25 32 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka"

183 885,00 zł

2022-03-16 IN/2/2022 Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 84k, 98-200 Sieradz, NIP 8270018155, REGON 730173184 Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim w pomoce dydaktyczne i narzędzi TIK z utworzeniem wewnątrzszkolnej sieci komputerowej

218 741,88 zł

2022-03-04 IN/1/2022 BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH Tomasz Tarnogrodzki z siedzibą w Gnieźnie, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, NIP 784 220 37 82, REGON 302331430 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania pn.: „Remont ul. Sportowej w Dobroniu”

159 900,00 zł

2021-12-08 IN/10/2021 INSTAL Konrad Skiba z siedzibą w Skierniewicach, ul. Budowlana 1/32, 96-100 Skierniewice, NIP 836 18 03 345, REGON 363010313 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń

356 700,00 zł

2021-11-22 IN/9/2021 Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "ELSAT" Marcin Posłuszny z siedzibą w Dobroniu, ul. Sportowa 28, 95-082 Dobroń, NIP 7271722424, REGON 473092613 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń – część II

89 377,95 zł

2021-09-30 IN/7/2021 P.P.H.U. Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie Robót budowlano-instalacyjnych, ul. Myśliwska 41, 95-200 Pabianice m 8, NIP 731 101 37 87 Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań budowy sieci infrastruktury technicznej: 1) Część 1 – Budowa sieci wodociągowej w m. Orpelów, ul. Łączna – dz. nr ewid. 211, obręb geod. Orpelów, 2) Część 2 – Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny – dz. nr ewid. 533, 499/9, 499/22, 500/47, 500/30, 499/1, 474, obręb geod. Dobroń Poduchowny

51 168,00 zł

2021-09-01 IN/8/2021 Sebastian Szubert PRZEWÓZ OSÓB z siedzibą w Osinach 23, 97-420 Szczerców, NIP 768-183-25-29, REGON 590689795 Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Dobroń w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023

840 283,20 zł

2021-08-17 IN/5/2021 ENKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice, NIP 754 10 62 631, REGON 531090510 Dostawa, montaż oraz uruchomienie sita pionowego spiralnego i płuczki skratek oraz przeszkolenie personelu obsługi nadzoru bezpośredniego urządzenia w oczyszczalni ścieków w Gminie Dobroń

231 547,50 zł

2021-08-10 IN/6/2021 WŁODAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Porszewicach 31, 95-200 Pabianice, NIP 731-10-06-586, REGON 472849340 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dobroń

714 948,32 zł

2021-07-16 IN/4/2021 MRS. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 5272791596, REGON 366136032 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”

195 570,00 zł

2021-05-10 IN/3/2021 IPE Grzegorz Pilarczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z siedzibą 63-230 Witaszyce, Roszkówko 25, NIP 6171305117, REGON 251178344 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń

135 444,13 zł

2021-04-15 IN/2/2021 DROMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829 164 16 17, REGON 731656016 Przebudowa i remont nawierzchni dróg bitumicznych na terenie Gminy Dobroń w roku 2021

292 801,50 zł

2021-03-04 IN/1/2021 EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie, ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów, NIP 729-10-17-522, REGON 471121530 Kompletne opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”

141 450,00 zł

2020-12-01 ID nr 449303/E Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa 525-000-73-13 Usługi pocztowe

0,00 zł

2020-11-24 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz Chechło Pierwsze ul. Karolewska 30 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Dobroniu( boisko do siatkówki plażowej )

22 000,00 zł

2020-08-17 GK/34/2020 Gmina Łask ul. Warszawska 14 98-100 Łask Udzielenie pomocy finansowej Gminie Łask na dofinansowanie kosztów utrzymania linii autobusowej "D" w 2020r. w ramach publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask-Dobroń-Pabianice.

30 000,00 zł

2020-07-31 Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUW w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Piątkowisku.

20 000,00 zł

2019-11-29 ID nr 428242 Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa 525-000-73-13 Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.

0,00 zł

2019-11-04 OP/2/U/2019 Usługi Remontowo – Budowlane REM-BUD Marcin Kaszczyk NIP 731679954 Pabianice ul. Narcyza Gryzla 16 A 95-200 Pabianice Remont dwóch łazienek na piętrze budynku A Urzędu Gminy w Dobroniu

18 662,00 zł

2019-08-28 KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak, ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica, NIP 771-100-19-02 Roboty budowlane objęte projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń” – część II

373 428,00 zł

2019-06-25 Producent Masztów Flagowych „AGRA” Jacek Sobieryn, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, NIP 831-104-52-27 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń

191 570,04 zł

2019-06-14 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ekoinżbud Łukasz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712624232 Roboty budowlane objęte projektem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń” – część I

2 539 000,01 zł

2019-04-01 OP1/U/2019 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz – Chechło Pierwsze ul Karolewska 30 NIP 8310000470 utwardzenie placu manewrowego przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Markówce

15 600,00 zł

2019-03-20 Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze BIOPROJEKT Spółka z o.o., Al. Armii Krajowej 22B lok. 9, 97-300 Piotrków Trybunalski Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”

27 060,00 zł

2019-03-06 DROMAK Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, Poręby 26b, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-164-16-17 Remont dróg na terenie gminy Dobroń II

188 805,00 zł

2019-01-03 Agencja Artystyczno-Reklamowa ART MIX Błażej Biskupski, ul. Wersalska 47/75 lok. 10A, 91-212 Łódź, NIP 947-119-58-70 Realizacja dźwięku i oświetlenia podczas imprezy Koncert Świąteczny "Magia Świąt" w wykonaniu Olgi Bończyk z zespołem.

2 460,00 zł

2019-01-03 ARTMUSIC Olga Bończyk, ul. Magnolii 14/4, 05-509 Józefosław, NIP 8951334845 Koncert Kolęd w wykonaniu Olgi Bończyk z zespołem w terminie 13.01.2019 r.

11 000,00 zł

2018-12-07 Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz – Chechło Pierwsze ul Karolewska 30 NIP 8310000470 Utwardzenie placu manewrowego przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Markówce

29 000,00 zł

2018-11-16 Firma FANTOMAN Łukasz Bińkowski , Wichrowice 1 , 87-850 Choceń NIP 8883050399 REGON 101620411 Przeprowadzenie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków ochotników z terenu Gminy Dobroń.

16 400,00 zł

2018-10-29 2/2018 PPHU ADAMEX A. Błoch ul. Orzechowa 17 95-200 Pabianice NIP 731-130-89-91 Wykonanie zestawu mebli do sekretariatu Urzędu Gminy w Dobroniu.

17 220,00 zł

2018-07-11 5/2018 SUMAX SERWIS Sp. z o.o. 31-465 Kraków ul. Dzielskiego 2, NIP 945-219-76-90 opracowanie Projektu budowlanego w wersji z 2014 roku - rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dobroń ul. Zakrzewki

18 450,00 zł

2018-07-11 OP 1/2018 Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego ul. Źródlana 29 95-080 Tuszyn Sprzedaż wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobroń zakup realizowany przy współudziale środków „ Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” :

50 970,03 zł

2018-07-09 OP 2/2018 Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. łódzkiego ul. Źródlana 29 95-080 Tuszyn Zakup 6 szt. pilarek spalinowych zadanie realizowane ze środków Województwa Łódzkiego

21 900,00 zł

2018-07-09 Op 3/2018 HORPOL Sp. z o.o. ul. Nowa 23, 05-500 Stara Iwiczna Zakup zestawu gaśniczego zadanie realizowane ze środków Powiatu Pabianickiego

6 863,34 zł

2018-06-04 Zakład Remontowy Grzegorz Osiński Rososza 2 98-160 Sędziejowice NIP 831-101-06-32 Prace budowlane związane z termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Orpelowie.

16 900,00 zł

2018-06-01 250/18 Kseroserwis it Sp. z o.o. ul Jaskółcza 32 A 91-512 Łódź Serwis urządzeń kopiujących oraz opłata za wykonane kopie.

0,00 zł

2018-05-22 2/2018 AK Sport Andrzej Gniado ,05-079 Okuniew ul. Lipowa 7, NIP 822 212 32 56 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń

917 038,80 zł

2018-05-22 Gminna Spółka Wodna w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, wpisana do Katastru Wodnego pod nr RWPO-SW184, reprezentowaną przez Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Pana Marcina Warzyche i Skarbnika Pana Jerzego Łubisza. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobroniu z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych, zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń.

10 000,00 zł

2018-05-22 4/2018 P.H.U. "EMMA" Mieczysław Muszyński, 98-100 Łask, Teodory 108. NIP 831 111 73 46 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji " Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń

14 760,00 zł

2018-02-26 1 PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano -Instalacyjnych 95-200 Pabianice ul. Myśliwska 41 m.8 NIP 731 101 37 87 opracowanie Projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce

7 380,00 zł

2018-01-02 Przedsiębiorstwo "JASTA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Pawłowska 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 681-17-03-282 Odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt lub ich części tj. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z terenu Gminy Dobroń..

5 000,00 zł

2018-01-02 Gabinet Weterynaryjny, Paulina Dąbrowska, 95-082 Dobroń, ul. Wrocławska 11B, NIP 731-184-23-83 Odpłatna opieka weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących skierowanych przez Gminę Dobroń do Gabinetu Weterynaryjnego..

15 000,00 zł

2017-12-28 INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE ADAM KANIA, 95-082 Dobroń, ul. Polna 15, NIP 731-14-42-695 Prowadzenie prac eksploatacyjnych na urządzeniach oświetlenia drogowego.

42 000,00 zł

2017-12-21 ID nr 374609/E Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa 525-000-73-13 Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

0,00 zł

2017-12-14 Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice, Biuro Firmy: 93-176 Łódź, ul. Suwalska 25/27 lok. 21. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobroń oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

54 550,50 zł

2017-12-01 EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów NIP 769-19-17-979 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dobroń

2 293 200,00 zł

2017-11-23 WZ SOLUTIONS WOJCIECH ZAWISTOWSKI, ul. Wacława Wojewódzkiego nr 1 lok. 15, 92-446 Łódź, NIP 692-14-32-329 Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny" realizowanego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Dobroń Poduchowny. W ramach ww. prac wybudowane zostaną 4 punkty oświetlenia ulicznego.

17 447,24 zł

2017-11-21 MULTI-LIGHT ILUMINATION MARIUSZ FRĄTCZAK, ul. Liściasta 13, 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 726-235-21-69 Zakup 12 sztuk motywów świetlnych LED z efektem błysku latarniowych o symbolu ML41-LED-240V (światło niebieskie).

7 808,04 zł

2017-11-16 Jan Kania AGREGATY PEX-POL PLUS , 39-200 Dębica ul. Metalowców 25 agregat prądotwórczy 21,8 kW wersja zabudowana wyciszona – silnik wysokoprężny – 1 kpl

27 552,00 zł

2017-10-12 Zbigniew Stasiak ul. Żubardzka 18 m. 39 91-032 Łódź Opracowanie opinii o wartości nawozowej i przydatności do rolniczego wykorzystania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobroniu.

2 340,00 zł

2017-10-09 Tomasz Kurasiński, ul. Bardowskiego 26A, 95-200 Pabianice Pełnienie nadzoru archeologicznego i ewentualnych badań ratowniczych, tj. naukowe badanie i dokumentowanie zabytków, które zostaną odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z wykonywaniem zadania pod nazwą: 1) Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń pn. "Dalsza realizacja budowy oświetlenia ulicznego w Baryczy" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barycz, 2)Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Chechło Pierwsze ul. J. Porazińskiej.

1 230,00 zł

2017-09-28 Gminna Spółka Wodna w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, wpisana do Katastru Wodnego pod nr RWPO-SW184, reprezentowaną przez Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej Pana Marcina Warzyche i Zastępcę Przewodniczącego Pana Ryszarda Malinowskiego. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobroniu z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych, zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń.

10 000,00 zł

2017-09-28 Meritum Competence Sp. z o.o. ul. Syta 135 02-987 Warszawa NIP 9512425687 REGON 366148816 KRS 0000654595 Opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobroń do roku 2020

2 000,00 zł

2017-09-14 P.H.U. METERING Anna Moder 98-113 Buczek ul. Parkowa 1 NIP 831-115-55-42 Zakup nowych wodomierzy wraz z uszczelkami do wody zimnej

30 885,30 zł

2017-09-14 AG-MAR Usługi Kominiarskie Mariusz Olejnik, 95-200 Pabianice ul. Jałowcowa 30, NIP 731-122-33-84 Wykonanie przeglądu i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach będących własnością Gminy Dobroń

2 509,20 zł

2017-09-12 Pracownia Geodezyjna GEO-INVEST Rafał Kruk, 95-082 Dobroń, Chechło Drugie, ul. Ogrodowa 20, NIP 731-183-42-19 Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych

700,00 zł

2017-09-11 ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk, ul. 11 Listopada 7 m 4, 91-370 Łódź, NIP 947-191-15-91 Prowadzenie działań promocyjnych dla zadania pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”

20 526,00 zł

2017-09-11 ANDARRO Anna Ziółkowska Szewczyk, ul. 11 Listopada 7 m 4, 91-370 Łódź, NIP 947-191-15-91 Prowadzenie działań promocyjnych dla zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń"

49 077,00 zł

2017-09-04 4/2017 Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Chudy, 98-200 Sieradz ul. Jagielońska 28/12 Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski

99 102,59 zł

2017-09-04 5/2017 PPHU Wykonawstwo ,Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano-Instalacyjnych Mariola Wosińska, 95-200 Pabianice ul. Myśliwska 41 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski

2 214,00 zł

2017-09-04 5/PUE/2017 Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., Al. Politechniki 44, 93-590 Łódź, NIP 729-27-05-081 „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”

9 376 999,71 zł

2017-08-18 4/PUE/2017 Polska Spółka Energetyczna Sp. z o.o., Al. Politechniki 44, 93-590 Łódź, NIP 729-27-05-081 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń" - etap Ib, ul. Lipowa 1, Chechło Pierwsze, 95-082 Dobroń

2 607 600,00 zł

2017-08-17 DE LUX s.c. Anna Maciaszek, Bogdan Kociołek, 95-200 Pabianice ul. Broniewskiego 7/9, NIP 731-20-00-522 Wykonanie przeglądu jednorocznego wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane, budynków stanowiących własność Gminy Dobroń, placów zabaw, świetlic, stacji uzdatniania wody w Markówce oraz oczyszczalni ścieków w Dobroniu.

4 800,00 zł

2017-08-16 ON/0057/17/Z EKO - REGIO Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 97-400 Bełchatów NIP 769-19-17-979 REGON 590765381 KRS 0000005790 Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych (gałęzi) po nawałnicy, która przeszła przez gminę w dn. 11.08.2017 r.

2 157,84 zł

2017-08-03 3/PUE/2017 Enviro Serwis s.c. Sz. Gajderowicz, W. Dziemiedkiewicz, ul. Polna 6, 98-200 Sieradz, NIP 827-00-10-840 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń" - etap Ia, ul. 11 Listopada 11, 95-082 Dobroń

562 394,89 zł

2017-08-01 WZ SOLUTIONS WOJCIECH ZAWISTOWSKI, ul. Wacława Wojewódzkiego nr 1 lok. 15, 92-446 Łódź, NIP 692-14-32-329, REGON 364296524 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na działkach nr 671/15 oraz części działki nr 671/32, znajdujących się na ul. Rolniczej w obrębie Dobroń Poduchowny dotyczącej "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny". 2) Wykonanie dokumentacji projektowej dla działki nr 34 oraz działki od nr 3/3 do działki nr 24, znajdujących się w Szczerki w obrębie Dobroń Poduchowny, dotyczącej "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny".

7 380,00 zł

2017-07-27 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Wojewódzki ZOSPRP Województwa Łódzkiego w Łodzi. ul. Strażacka 1/3 93-318 Łódź Motopompa pływająca Niagara - szt. 4

19 000,00 zł

2017-07-20 DAM-KOP Usługi minikoparką DAMIAN KRAJEWSKI, ul. Główna 35, 97-318 Czarnocin, NIP 771-28-79-067, REGON 101751515 1) Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń pn. "Dalsza realizacja budowy oświetlenia ulicznego w Baryczy" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barycz, 2) Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Chechło Pierwsze ul. J. Porazińskiej, 3) Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Orpelów.

43 050,00 zł

2017-07-11 2/PUE/2017 Enviro-Serwis s.c. Sz.Gajderowicz, W. Dziemiedkiewicz, ul. Polna 6, 98-200 Sieradz, NIP 827-00-10-840 "Kompleksowa termomodernizacj abudynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń" - etap I, ul. Sienkiewicza 37

479 855,60 zł

2017-07-07 "AGRA" PRODUCENT MASZTÓW FLAGOWYCH JACEK SOBIERYN, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, NIP 831-10-45-227, REGON 471663810 1) Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń pn. "Dalsza realizacja budowy oświetlenia ulicznego w Baryczy" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Barycz, 2) Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Chechło Pierwsze ul. J. Porazińskiej, 3) Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych dla zadania inwestycyjnego Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Orpelów.

58 832,59 zł

2017-06-27 OD/000500/17 EKO-REGION Sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, NIP 769-19-17-979 REGON 590765381 Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z Urzędu Gminy w Dobroniu

11 900,00 zł

2017-06-14 Tomaszem Kuśmirowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Las-Trak, nr NIP 731-177-38-31 z siedzibą Rokitnica 47, 98-100 Łask, Wycinka 13 drzew na terenie gminy Dobroń (Barycz, Kolonia Ldzań, Dobroń)

4 500,00 zł

2017-06-06 DROMAK Sp. z o.o Poręby 26A 98-220 Zduńska Wola nr NIP 829-164-16-17 zadanie obejmujące naprawę drogi gminnej na terenie Sołectwa Zakrzewki w ramach środków funduszu sołeckiego, na powierzchni około 830 m2, w sołectwie Zakrzewki działka nr 199 obręb 4, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykonanie nakładki z masy asfaltobetonowej gr 3 cm

24 501,60 zł

2017-06-06 DROMAK Sp. z o.o Poręby 26A 98-220 Zduńska Wola nr NIP 829-164-16-17 Realizacja zadania obejmującegonaprawę drogi gminnej wewnetrznej położonej na terenie Sołectwa Dobroń Duży w ramach środków funduszu sołeckiego na powierzchni około 630 m2, w sołectwie Dobroń Duży działka nr 199 obręb 4 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wykonanie nakładki z masy asfaltobetonowej gr 3

18 597,60 zł

2017-05-30 Adam Kania, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Polna 15, 95-082 Dobroń, NIP 731-14-42-695 Wymiana 35 opraw oświetlenia ulicznego oraz wymiana 10 kompletów opraw oświetlenia ulicznego, w zakresie której wchodzą wymiana gniazd bezpiecznikowych, malowanie wysięgników z podnośnika koszowego z wyłączeniem linii NN. Zadanie pn. "Wymiana w sołectwie Dobroń Mały istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne".

4 797,00 zł

2017-05-25 Tomasz Kałkowski KOST-TOM ul. Kilińskiego 105, 97-425 Zelów, NIP 769-217-63-38. Wykonanie fragmentu chodnika w miejscowości Orpelów Gmina Dobroń

30 921,00 zł

2017-05-25 Iwona Kruk USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE, Chechło Drugie, ul. Ogrodowa 20, 95-082 Dobroń, NIP 613-14-19-317 Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych dla działki 671/15 oraz części działki nr 671/32, znajdujących się na ul. Rolniczej w obrębie Dobroń Poduchowny.

1 700,00 zł

2017-05-25 Iwona Kruk USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE, Chechło Drugie, ul. Ogrodowa 20, 95-082 Dobroń, NIP 613-14-19-317 Sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych dla działki nr 34 oraz działki od nr 3/3 do działki nr 24, znajdujących się w Szczerki w obrębie Dobroń Poduchowny.

3 200,00 zł

2017-05-25 Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP 724-00-05-070 Organizacja koncertu w ramach 18 edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski"

7 000,00 zł

2017-05-22 AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn, ul. Kolejowa 3, 95-082 Dobroń, NIP 831-104-52-27 Zakup 45 opraw ulicznych typu LED 50-55 W przeznaczonych dla zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. "Wymiana w sołectwie Dobroń Mały isteniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne".

24 409,35 zł

2017-05-19 Iwona Stępień, 95-200 Pabianice ul. 20 Stycznia 16/53, NIP 7311577946 Wykonanie wycen gruntów na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału na podst. art. 98a ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonanego w oparciu o decyzje administracyjne Wójta Gminy Dobroń oznaczone numerami GN.6831.11.2015, GN.6831.12.2105, GN.6831.15.2015, GN.6831.19.2015, GN.6831.21.2015

3 850,00 zł

2017-05-17 1/PUE/2017 PHU OLA - Tomasz Trzeszczak, ul. Wileńska 47, 95-200 Pabianice, NIP 731-10-88-874 Usługa transportowa na trasie Dobroń - Mogilno (woj. kujawsko-pomorskie) - Dobroń

2 700,00 zł

2017-05-16 14/GK/2017 Gmina Łask ul. Warszawska 14 98-100 Łask dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania linii autobusowych na 2017r. na trasie Łask - Dobroń

18 000,00 zł

2017-05-16 BUSZREM S.A. ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków trybunalski NIP 771-24-36-996 Zakup kostki brukowej, krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych.

22 533,60 zł